Frågor & Svar

Det finns många myter & fördomar runt nätverksmarknadsföring och direktförsäljning. Oftast beror det på okunskap. Det är en snabbt växande bransch som omsätter många miljarder varje år. Herbalife är en av de mest etablerade företagen som enligt många har den största tillväxtpotentialen.

  PT-Dinner-LA-June2007-(4cm).jpg

"Det är bara de i toppen som tjänar pengar."

Den som uttrycker sig på detta sätt kan ha missuppfattad det hela och tror att det rör sig om en "pyramid"...  Men, med Herbalife tjänar man pengar när man säljer produkter till kunder.

Man är alltid "toppen" på sin egen verksamhet, men du kan mycket väl ha någon ("neråt") i din organisation som tjänar mera. Han/hon är ju toppen på sin organisation och om den Distributören tillsammans med sina tre första nivåer säljer mest kommer han/hon att tjäna mest.

 

 

"Man skulle ha varit med från början. Nu är det för sent."

En missuppfattning som är närbesläktad med ovan.

2009 nådde en distributör den högsta nivån efter bara 5 år! Några år tidigare blev en annan Herbalifedistributör Nr 1 i världen på sju år!

Herbalife's produkter är konsumerbara! De är också lösningen till folks problem och ett växande behov! Därför kan det aldrig vara "för sent" att börja sälja Herbalife. Med oss får du hjälp att ta den del av marknaden som du själv väljer. Därmed kan du själv välja storleken på din inkomst!

 

 

"Vad betyder MLM?"

MLM betyder Multi Level Marketing och är en variant på Nätverksmarknadsföring, där man tjänar på den försäljning som sker i flera nivåer av sin organisation.

Herbalife betalar sina Distributörer mer än något annat företag. Hela 73% av slutkundspriset går till distributörerna!

 

 

"Hur skiljer sig detta från en "pyramid"

På flera punkter! 

I uppställningen nedanför använder vi P som symbol för en pyramid och NM som symbol för Nätverksmarknadsföring.

   1.  P:  “Produkter utan verklig kundnytta säljs till den
               deltagande kretsen, till orimligt höga priser”

      NM:  "Produkter med verklig kundnytta säljs direkt till
               slutkunder, till marknadsmässiga priser"

   2.   P:   “Ett inkomstflöde som i huvudsak kommer från 
               
förtjänsten av att rekrytera nya medlemmar”

      NM:   "Ingen förtjänst kommer från att rekrytera nya
                distributörer"

   3.   P:   “Dålig eller ingen information om det
                 bakomliggande företaget”

      NM:    "Ger alltid information om det bakomliggande
                 företaget"

    4.   P:   “Endast de som är med från start kan tjäna
                 mycket pengar”

      NM:    "Alla som arbetar hårt och följer företagets
                 koncept kan tjäna mycket pengar oavsett tid
                 för uppstart"

    5.   P:   “Alla som kommer in sent förlorar pengar”

       NM:   "Enda sättet att inte tjäna pengar är att inte
                 jobba. Ingen kan därför “förlora” pengar"

 

 

"Är det viktigt att välja rätt Sponsor?"

 

Det kan i många fall vara mycket viktigt! Framför allt om du själv inte tänker uppfinna hjulet igen, utan vill få hjälp med fungerande metoder och koncept som du direkt kan kopiera! 

Sponsorn är den person som lär upp och hjälper dig i början. En erfaren Sponsor kan självklart ge dig mer hjälp än någon som är oerfaren.

Det går inte att "byta" Sponsor om man inte skulle vara nöjd och därför är det viktigt att du får bra information och bra personlig kontakt redan vid de första samtalen. När du börjar som distributör kommer möjligheten att lyckas till stor del bero på det "supportsystem" som din Sponsor har. Fråga alltid efter det.

Kom ihåg: "Lär av en bagare hur man bakar bröd och av en
                  miljonär hur man tjänar pengar!" (Donald Trump)

Kontakta därför Jan Pethrus på:  janp@lyckashemifran.se

 

 

"Jag har en kompis som försökte sälja Herbalife, men han tjänade inga pengar och tycker inte det är bra."

 

Låt inte ditt liv styras av andras misslyckanden!... det kan ju bero på många olika orsaker. Det finns tyvär de som hoppas att man kan tjäna stora pengar utan att göra det arbete som behövs.

Den som tänker så bör pröva Lotto eller en pyramid istället.

Med Herbalife finns däremot möjligheten, för den som lägger ner samma fokus och engagemang som man gör på sitt vanliga jobb, att tjäna en betydande inkomst.

Med realistiska förväntningar och uthålligt arbete går det inte att misslyckas. Genom att kopiera och göra det som fungerar för andra så kommer det att gå bra för dig också!

 

 

 

"Jag måste tro på produkterna själv för att kunna sälja dem."

 

Det är en vettig synpunkt bara om det gäller obeprövade produkter, men Herbalifes produkter är mat och licensieras av Livsmedelsverken i över 70 länder idag.

Ingen behöver väl "tro" på mat för att äta mat - det är ju redan bevisat att det är ett fungerande sätt att överleva på.

Använd hellre argument som; "branschen intresserar mig inte..." eller "jag tycker inte om att sälja..."

Vad gäller att "tro" på Herbalife i viktkontroll-sammanhang så behövs inte det heller; eftersom fler människor lyckosamt har gått ner i vikt med Herbalife än med några andra produkter. Herbalife är här klart världsledande och fungerar bevisligen.

 

 

 

"Vad kan jag säga till dem som undrar 
  vad jag håller på med?

 

Säg t.ex: Jag är Distributör för Herbalife, världens största näringsföretag. Mänga känner till oss i viktsammanhang, eftersom fler människor har gått ner i vikt med Herbalife än med någon annan metod.

Men, vi har även ledande produkter inom hudvård och sport. Du kanske har sett bilder på David Beckham med Herbalifes logga på tröjan?..."

 

 

 

"Vad säger man till någon som undrar
  vad Herblife är för ett företag?"

 

Herbalife är världens största näringsföretag, med produkter för viktkontroll, hudvård, mer energi och sport. De ligger på NY-börsen och finns i 73 länder. Herbalife har funnits i 30 år men kommer att nära nog tredubbla sin omsättning inom de närmsta 10 åren!

Känner du någon som behöver en extra inkomst eller letar efter en ny karriär, i den kanske snabbast växande branschen i världen, så finns här en enorm möjlighet att tjäna pengar!

 

 

 

"Vad är Network Marketing?"

 

Network marketing är en affärs-modell som använder en kombination av direktförsäljning och franchising.

Vanligtvis bygger samarbetet med huvudbolaget på ett oberoende distributörs-förhållande.

Säljarens kompensation baseras på egen försäljning av produkter och tjänster, liksom på den försäljning som görs av dem som Säljaren engagerar i verksamheten.

 

 


Herbalife Affärsmöjlighet: Även om det är Herbalife Sweden AB, Box 556, 101 31 Stockholm, som tillhandahåller denna affärsmöjlighet, så är det oberoende distributör Caddy Marketing UK, Reg.VAT Nr.916 7470 07 - 14 Lambridge Wood Road, Henley-on-Thames, RG9 3BS, UK - som har förberett och distribuerar detta material. Varor som säljs är näringsprodukter, hud- och kroppsvårdsprodukter. Transaktioner är utförda av distributörer som huvudmän. Intäktsuppgifterna gäller enbart för de personer som presenteras och utgör ingen garanterad eller generell intäkt. Eventuella intäkter är beroende av olika faktorer som din skicklighet och hur mycket arbete och tid du lägger ner i verksamheten.

Copyright © 2010-2014, Caddy Marketing UK. All rights reserved!